Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Bộ môn Kỹ năng hỗ trợ
Giới thiệu bộ môn Kỹ năng hỗ trợ PDF. In Email

BỘ MÔN KỸ NĂNG HỖ TRỢ

Bộ môn Kỹ năng hỗ trợ được thành lập từ năm 2014, với nhiệm vụ giảng dạy các môn kỹ năng trong chương trình chính khóa cho sinh viên toàn trường. Hiện tại bộ môn phụ trách 5 môn: Phương pháp học đại học, Giao tiếp trong môi trường đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Đàm phán và thương lượng. Ngoài ra, tùy theo đặc thù từng ngành học của các Khoa, giảng viên Bộ môn Kỹ năng còn giảng dạy các môn như: Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo, Kỹ năng giải quyết vấn đề,... 

Mục tiêu của Bộ môn nhằm hỗ trợ sinh viên những kiến thức, kỹ năng mềm thực hành cơ bản, giúp sinh viên tự tin hơn khi làm việc với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, … đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu thuộc khoa KHXH&NV, sinh viên còn được gặp gỡ đại diện của những doanh nghiệp/ tập đoàn kinh tế uy tín đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp bổ íchSinh viên rất hứng thú với các buổi học kỹ năng. Các bạn rất năng động, tự tin và sáng tạo; có nhiều ý tưởng hay và sản phẩm độc đáo sau mỗi môn học. 

Một số hình ảnh giảng dạy Kỹ năng hỗ trợ 

alt

 alt 

 alt

Phương pháp giảng dạy mới, tạo hứng thú 

alt

 alt

Một số sản phẩm của sinh viên