Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Nội dung ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 04 / 2013 - Bộ môn Việt Nam học PDF. In Email

TỔNG QUAN DU LỊCH

ĐỊA LÝ DU LỊCH

QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 
Đề cương ôn tập môn Kỹ năng thực hành chuyên môn - Bộ môn Việt Nam học PDF. In Email

XEM CHI TIẾT

 
Tài liệu tham khảo cho ngành Việt Nam học (HDDL) PDF. In Email
* Các tài liệu hiện có tại thư viện trường