Thứ năm, 19 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo về việc đăng ký môn học Giáo dục thể chất và các môn học Kỹ năng của sinh viên khóa 20 ĐH trong HK2/2016 - 2017 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 00:59

Phòng đại học thông báo về việc đăng ký môn học Giáo dục thể chất và các môn học Kỹ năng  của sinh viên khóa 20 ĐH trong HK2/2016 - 2017. Chi tiết file đính kèm.

LAST_UPDATED2