Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Lịch ôn thi tốt nghiệp PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 01:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017

STT

NGÀNH

MÔN THI

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

Tiết

1

Việt Nam học

Cơ sở

ThS. Trần Thị Mỹ Nhung

19/06

B408 à C603

Tiết 1-5

19/06

D201

Tiết 7-11

20/06

B304

Tiết 1-5

Chuyên ngành

ThS. Phan Minh Châu

24/06

B401

Tiết 1-10

25/06

B401

Tiết 1-5

2

Xã hội học

Cơ sở

XHH Đại cương

PGS. TS. Lê Thị Mai

26/06

B209

Tiết 7-11

PPNC XH 1

TS. Văn Thị Ngọc Lan

26/06

B402

Tiết 1-5

PPNC XH 2

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

30/06

B202

Tiết 7-11

Chuyên ngành

XHH đô thị

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

28/06

B201

Tiết 8-12

Giới và phát triển

ThS. Phạm Thị Hà Thương

28/06

B402

Tiết 1-5

 

 

LAST_UPDATED2