Thứ bảy, 25 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Lịch thi lần 2 kỳ thi cuồi kỳ HK2/16-17 dành cho sinh viên Lào PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 11:16

LỊCH THI CUỐI KỲ LẦN 2 HK 2/2016-2017

(Dành cho Sinh viên Lào)

Kính gửi:

                        -    Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng

                        -    Viện Nghiên cứu, Hợp tác và Đào tạo quốc tế (Increti)

                        -    Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

                        -    Khoa Công nghệ thông tin

                        -    Khoa Khoa học ứng dụng

                        -    Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động

                        -    Khoa Toán thống kê

                        -    Khoa Tài chính ngân hàng

Phòng Đại học xin thông báo lịch thi lần 2 dành cho sinh viên Lào như sau:

 

MÃ MH

NHÓM

TỔ

TÊN MÔN THI

SL

LỊCH THI

901009

01

222

Xử lý nước cấp

1

10/7/2017 – 8:00 – A302

Thiết kế & giải trình- 90 phút

501043

03

222

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

1

10/7/2017 – 8:00 – A302

Bài tập nhỏ - 90 phút

501043

02

222

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

1

10/7/2017 – 8:00 – A302

Bài tập nhỏ - 90 phút

901082

01

222

Hóa đại cương 2

1

10/7/2017 – 8:00 – A302

Trắc nghiệm - 60 phút

303002

03

222

Cơ sở văn hóa Việt Nam

1

10/7/2017 – 13:30 – A302

Trắc nghiệm - 60 phút

504023

01

222

An toàn bảo mật TT

1

10/7/2017 – 13:30 – A302

Trắc nghiệm - 60 phút

900001

02

222

ISO 14000

1

10/7/2017 – 13:30 – A302

Trắc nghiệm - 60 phút

B02013

09

222

Tài chính quốc tế (Việt)

1

10/7/2017 – 13:30 – A302

TN, BT, TLCH - 60 phút

503030

02

222

Trí tuệ nhân tạo

1

11/7/2017 – 8:00 – A302

Bài tập nhỏ - 90 phút

503030

01

222

Trí tuệ nhân tạo

1

11/7/2017 – 8:00 – A302

Bài tập nhỏ - 90 phút

901014

01

222

Xử lý nước thải

1

11/7/2017 – 8:00 – A302

Thiết kế & giải trình- 90 phút

601001

02

222

Vật lý đại cương A1

(môn của HKDT2/16-17)

1

11/7/2017 – 13:30 – A302

Trắc nghiệm - 75 phút

302054

30

222

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & phỏng vấn

1

11/7/2017 – 13:30 – A302

TB, LL, chứng minh - 60 phút

902002

01

222

Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại

1

12/7/2017 – 13:30 – A302

Trắc nghiệm - 60 phút

C01026

01

222

Lý thuyết thông tin

1

12/7/2017 – 13:30 – A302

Bài tập nhỏ - 60 phút

503005

01

222

Lập trình hướng đối tượng

1

13/7/2017 – 8:00 – A302

Bài tập nhỏ - 90 phút

 

 

LAST_UPDATED2