Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Sinh viên Khoa KHXH&NV - Trải nghiệm nghề cùng dự án phát triển cộng đồng PDF. In Email

Với phương châm “Vừa học vừa hành”, sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai dự án phát triển cộng đồng cùng các thầy, cô giáo trong Khoa. Một trong những cơ hội trải nghiệm nghề hết sức bổ ích đó là tập sự tại dự án “Thúc đẩy cơ chế thực thi chính sách xã hội đối với lao động nhập cư tại Khu công nghiệp” do ThS Vũ Văn Hiệu, Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội, Khoa KHXH&NV, chủ nhiệm dự án.

Sau khi được tuyển chọn làm tập sự dự án, sinh viên sẽ được Ban điều hành dự án hướng dẫn, tập huấn, “cầm tay chỉ việc” để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trong công việc đối với vị trí cán bộ dự án.

2

Sinh viên Khoa KHXH&NV thực hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tại Nhà Bè, TPHCM 

Với sự tạo điều kiện từ lãnh đạo Khoa và các thầy, cô giáo, sinh viên của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ ngày càng vững vàng tay nghề, trở thành đội ngũ nhân lực chất lượng, vừa có TÂM vừa có TẦM trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng trong tương lai.      

5

6

Lãnh đạo Khoa KHXH&NV và Bộ môn CTXH tham dự và chúc mừng

10

Hoạt động thảo luận nhóm và khảo sát sau lễ Giới thiệu dự án