Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Báo cáo khoa học của Giáo sư Vladimir M. Mazyrin về quá trình hội nhập PDF. In Email

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình dạy – học và nghiên cứu, ngày 10/11/2016,

Bộ môn Lý luận chính trị đã mời Giáo sư Vladimir Moiceevich Mazyrin đến báo cáo chuyên đề

“Bảo vệ, tăng cường lợi ích dân tộc trong quá trình hội nhập” cho sinh viên đang học môn

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Giáo sư Vladimir M. Mazyrin đã từng là Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên xô tại Việt Nam (1985-1990),

hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt nam và ASEAN, Viện nghiên cứu Viễn Đông trực

thuộc Viện hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Giáo sư Ban Kinh tế, Viện nghiên cứu Châu Á và

Châu Phi thuộc Moscow University Lomonosov Russian.

hinh chup

  

Buổi báo cáo khoa học của Giáo sư Vladimir M. Mazyrin đã thu hút đông đảo sự chú ý

của giảng viên khoa KHXH&NV và hơn 350 sinh viên đang theo học môn Những nguyên lý

cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tại hội trường 6B. Là chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam

và ASIAN, Giáo sư đã cung cấp nhiều thông tin, đánh giá khách quan về sự phát triển của

Việt Nam trong những thập kỷ qua, phân tích những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam

trong quá trình hội nhập. Giáo sư cũng chia sẻ kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc

bảo vệ, tăng cường lợi ích kinh tế, bảo vệ chủ quyền và một số vấn đề đối với Việt Nam.

Buổi báo cáo càng hào hứng hơn khi sinh viên trực tiếp giao lưu, tập trung tìm hiểu nhiều

vấn đề, nhất là mối liên hệ trong tình hình thời sự hiện nay với tiến trình toàn cầu hóa

(sau chuyến thăm Trung quốc của Tổng thống Philippines và thắng lợi của Donal Trump

trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ).

1

 

3