Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
TỌA ĐÀM đề tài nghiên cứu tỉnh Ninh Thuận PDF. In Email

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

“Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững

cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”

 

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, ngày 31/3/2017, tại huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận, Khoa KHXH&NV tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Mẫu Thái Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và Chủ tịch UNND các xã thuộc huyện Bác Ái.  

Buổi tọa đàm tập trung vào các nội dung chính:

- Nhận thức, thái độ, hành vi của đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đối với vấn đề nghèo đói. Các chương trình sinh kế, các mô hình giảm nghèo đã và đang triển khai ở địa phương.

- Đánh giá hiệu quả chính sách giảm nghèo của nhà nước và các chương trình, dự án đã và đang thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Buổi tọa đàm là dịp để nhóm nghiên cứu tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, chính quyền địa phương,... về các nội dung có liên quan đến đề tài. Thông qua đó, kết quả nghiên cứu sẽ có tính ứng dụng cao cùng những giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong việc nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai.

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi tọa đàm:

bac ai 1

 

bac ai 2