Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Tuyển nhân viên thực tập/ Nhân viên bán thời gian PDF. In Email

Các bạn sinh viên xem thông tin tin chi tiết tuyển dụng của ibis Hotel như sau:

Nhân viên thực tập

Nhân viên bán thời gian