Thứ năm, 19 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Thông tin tuyển sinh bổ sung đợt 3 chương trình liên kết PDF. In Email

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 các ngành trình độ đại học chương trình liên kết đào tạo quốc tế (chương trình liên kết) cấp song bằng và đơn bằng năm 2016. Chi tiết vui lòng truy cập theo đường link.