Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Thông báo thời gian cứu xét đóng học phí PDF. In Email

Chào các bạn sinh viên,

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên còn nợ học phí học kỳ 1 và học kỳ dự thính 1, năm học 2017-2018 dự thi cuối học kỳ, Nhà trường thông báo thời gian cứu xét đóng học phí như sau:

 

- Thời gian nộp học phí học kỳ 1/2017-2018: từ ngày 13/11 đến 15/11/2017.

- Thời gian nộp học phí học kỳ dự thính 1/2017-2018 từ ngày 21/11 đến 22/11/2017.

 

Địa điểm: Phòng Tài chính (A.0007).

Buổi sáng:     7h30 đến 11h30.

Buổi chiều:    13h00 đến 17h00.

 

Lưu ý: Đây là lần cứu xét cuối cùng để sinh viên được dự thi cuối học kỳ 1/2017-2018. Nếu sau thời gian này sinh viên còn nợ học phí thì sẽ bị cấm thi và không giải quyết với bất kỳ lý do nào.

 

Sinh viên đã hoàn tất học phí vui lòng bỏ qua thông báo này.