Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Thông báo về việc đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước PDF. In Email

Phòng đại học thông báo thời gian đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước như sau:

- Sinh viên bậc đại học  hệ chính quy có nhu cầu đăng ký học thêm ngành học thứ hai, sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến, chọn học kỳ cần đăng ký và chọn loại đơn "Đăng ký chuyên ngành 2". Sinh viên điền thông tin vào đơn trực tuyến.

- Thời gian nộp đơn trực tuyến từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017. (chi tiết theo file đính kèm)