Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Triển khai lấy kết quả khảo sát "Sự hài lòng của người học đối với chất lượng tiếp thu bài giảng” PDF. In Email

THÔNG BÁO

Về thời gian triển khai lấy kết quả khảo sát

"Sự hài lòng của người học đối với chất lượng tiếp thu bài giảng”

 Nhằm tạo điều kiện để sinh viên đánh giá và góp ý cho Nhà trường về Chất lượng tiếp thu bài giảng, từ đó giúp Nhà trường có cơ sở để đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy, Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo thời gian triển khai lấy kết quả khảo sát "Sự hài lòng của người học đối với chất lượng tiếp thu bài giảng trong học kỳ 1,  năm học 2017-2018” với nội dung cụ thể  như sau:

1.   Số lần thực hiện khảo sát: mỗi sinh viên thực hiện 2 lần /học kỳ (trước khi thi và sau  khi thi học kỳ) nhằm đảm bảo tính chính xác trong cảm nhận của sinh viên về chất lượng tiếp thu bài giảng.

2.   Thời gian khảo sát:

-  Đợt 1 (trước khi thi học kỳ):Từ 22/11/2017 đến 17h00 ngày 03/12/2017.

-  Đợt 2 (sau khi thi học kỳ): Từ 08/01/2018 đến 17h00 ngày 20/01/2018.

3.   Cách thực hiện:

-     Sinh viên Log in vào "Hệ thống thông tin sinh viên" của mình, lựa chọn việc đánh giá chất lượng tiếp thu bài giảng (cho tất cả các môn học của học kỳ).

-     Sau mỗi đợt đánh giá, hệ thống sẽ xuất dữ liệu những sinh viên chưa thực hiện việc đánh giá. Phòng Công tác học sinh – sinh viên sẽ đề xuất mức xử lý các trường hợp này.

4.   Một số lưu ý:

      3.1.   Những lợi ích khi sinh viên đánh giá “đúng” chất lượng tiếp thu bài giảng:

a.   Là cơ hội tốt để sinh viên đánh giá và góp ý cho Nhà trường về chất lượng tiếp thu bài giảng.

b.  Giúp Nhà trường có cơ sở để đánh giá hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Từ đó, có những thay đổi, hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

c.   Giúp Nhà trường có cơ sở nhận diện những giảng viên giảng dạy hiệu quả, từ đó phát triển nhân rộng điển hình, cũng như nhận diện những giảng viên giảng dạy chưa tốt và có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn thêm.

      3.2.   Hướng dẫn cách thức đánh giá đúng cho sinh viên

a.  Mỗi câu hỏi có thang điểm đánh giá theo 6 mức độ, và sinh viên chọn 1 trong các mức đánh giá được gợi ý.

b.  Cho mỗi câu hỏi, sinh viên cần dành thời gian nhất định để chọn mức điểm phù hợp theo đánh giá thực tế của mình.

c.   Sinh viên có thể đánh giá qua tất cả các câu hỏi, và trở lại chỉnh sửa mức điểm đánh giá của các câu hỏi mà mình thấy chưa phù hợp.

d.  Sinh viên chỉ nên kết thúc việc đánh giá khi tất cả mức điểm trả lời của mình cho tất cả các câu hỏi là hợp lý.

e.  Sinh viên cần phải thực hiện việc đánh giá nghiêm túc.

f.    Một số ví dụ điển hình mà sinh viên cần tránh trong quá trình đánh giá:

-     Chọn mức điểm trả lời giống nhau cho tất cả các câu hỏi.

-     Chọn mức điểm trả lời bất kỳ mà không đọc câu hỏi, dẫn đến sự vô lý, mâu thuẫn về mức điểm trả lời giữa các câu hỏi có liên quan.

-     Chọn mức điểm trả lời cho câu hỏi chung cuối cùng có nhiều khác biệt so với mức điểm trả lời của các câu hỏi chi tiết ở trên.

      3.3.   Cảnh báo những sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc:

Tất cả những trả lời của sinh viên đều được lưu vào hệ thống vì vậy sinh viên phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá. Những trường hợp sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc Nhà trường sẽ mời sinh viên lên làm việc. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã cảnh báo những sinh viên thực hiện không nghiêm túc và nếu sinh viên tiếp tục tái phạm 1 lần nữa sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.