Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo trao học bổng cho SV năm 4 PDF. In Email

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

altTRUNG TÂM HTDN&CSV

 

Số: 03/TB – HTDN&CSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  alt

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng  8  năm 2016

                

THÔNG BÁO

    Về việc trao tặng 04 suất học bổng cho sinh viên năm 4 do

Tập đoàn Lotte tài trợ

 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (Trung tâm HTDN&CSV) phối hợp với Tập đoàn Lotte trao tặng 04 suất học bổng cho sinh viên năm 4 với nội dung sau:

-            Số lượng học bổng       : 04 suất.

-            Số tiền                            : 200 USD ($)/suất

-            Điều kiện                       :

+ Là sinh viên năm 4 Trường đại học Tôn Đức Thắng.

+ Điểm trung bình học tập của năm học 2015 – 2016 đạt từ 7.0 trở lên.

+ Điểm trung bình rèn luyện của năm học 2015 – 2016 đạt từ 85 trở lên.

+ Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường.  

-            Hồ sơ đăng ký nhận học bổng gồm:

+Đơn xin nhận học bổng (do sinh viên viết).

+ Chứng minh nhân dân (photo không cần công chứng).

+ Thẻ sinh viên (photo không cần công chứng)

+ Các hồ sơ minh chứng liên quan.

Sinh viên nộp hồ sơ nhận học bổng tại Trung tâm HTDN&CSV  (phòng C 003, ĐT 08. 3776 1042). Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 15/9/2016.

Kính đề nghị TL CTSV các Khoa thông báo trực tiếp đến sinh viên biết để đăng ký nhận học bổng.

Trân trọng.         

                      Giám đốc

     

Nơi nhận:

-    Các Khoa.

-    Lưu                                  

 

                Nguyễn Trung Đình