Thứ hai, 23 Tháng 10 - 2017
English      Vietnamese
Chương trình liên kết song bằng và đơn bằng ngành Du lịch và giải trí giữa Tôn Đức Thắng và Đại học Penghu, Đài Loan PDF. In Email

Xin mời xem thông tin chi tiết Chương trình liên kết song bằng và đơn bằng ngành Du lịch và giải trí giữa Tôn Đức Thắng và Đại học Penghu, Đài Loan tại link này: 

http://www.tdt.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-chung/2068-thong-bao-nha-n-h-so-xet-tuy-n-b-sung-d-t-1-nam-2016-chuong-trinh-lien-k-t-dao-t-o-qu-c-t-b-c-d-i-h-c 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline: 0978833569 hoặc 0909 879 685