Thứ bảy, 25 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo các nhóm môn học HK1/2017-2018 chưa tính học phí trong đợt 1, chờ đợt bổ sung PDF. In Email

 

1. Sinh viên xem lại kết quả đăng ký môn học trước khi đóng học phí theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên http://student.tdt.edu.vn, chọn phân hệ "Đăng ký môn học (ĐHCQ - CĐCQ)" vào chức năng “Thông tin” chọn “Môn học đã đăng ký” chọn HK1/2017-2018.

- Bước 2: Sinh viên xem kỹ nội dung “Ghi chú” (nếu có - phần ghi chú có diễn giải bên dưới).

2. Sinh viên lưu ý các nhóm môn học sau chưa được tính học phí đợt 1 trong kết quả đăng ký môn học:

- Nhóm môn Anh văn (thuộc Trung tâm CLC): hiện có một số SV đang chờ kết quả thi kết thúc môn, Phòng Đại học tạm thời giữ tất cả các nhóm môn học. Sau khi có điểm thi kết thúc môn và kết quả xếp lớp chính thức, nhóm nào đủ số lượng mở lớp, Phòng Đại học và Phòng Tài chính sẽ thông báo sinh viên đóng học phí bổ sung.

- Nhóm môn chuyên ngành chờ đợt đăng ký môn học bổ sung từ ngày 01/08 - 04/08/2017.

* Lưu ý: nếu sinh viên không đóng học phí bổ sung đúng thời hạn qui định sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học có trong học kỳ.

 

MàMH

TÊN MÔN HỌC NHÓM TỔ
TH
SL NGÀNH KHOA
302071 Văn hóa trong thế giới đương đại 01    21 302,303,304,305 XHNV
302109 Phương pháp nghiên cứu xã hội 01    28   XHNV
303022 Du lịch văn hóa 01    33   XHNV
303062 Hành vi tiêu dùng trong du lịch 01    33   XHNV
303063 Quản lý tổ chức trong du lịch 01    34   XHNV
303065 Các điểm đến trên Thế giới: văn hóa và địa lý 01    36   XHNV
303082 Du lịch sinh thái: tour điều hành và hướng dẫn 01    32   XHNV
304054 Sự phát triển của con người theo các giai đoạn 01    14   XHNV
304059 Làm việc hiệu quả trong mối quan hệ xã hội 02    15 B01 XHNV
304060 Lý thuyết và thực hành tham vấn 01    30   XHNV
304061 Người khuyết tật 01    31   XHNV
304062 Nghiên cứu nâng cao về làm việc với cộng đồng 01    34   XHNV
304080 Kỹ năng tham vấn 01    28   XHNV