Thứ bảy, 25 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo nộp học phí học kỳ hè 2016-2017 đợt 3 PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 đợt 3

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 của bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy được Ban giám hiệu phê duyệt.

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 3 năm học 2016-2017 của bậc đại học, cao đẳng hệ liên thông, vừa làm vừa học được Ban giám hiệu phê duyệt.

Để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên còn nợ học phí , có tên trong danh sách dự thi cuối kỳ. Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp học phí như sau:

1. Đối tượng thực hiện: sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học.

2. Thời gian thu học phí: từ ngày 05/07/2017 đến hết ngày 07/07/2017

3. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

·      Buổi sáng  : Từ 07H30 đến 11H30

 

·      Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00