Thứ bảy, 25 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần Tiếng Anh lớp CLC PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v Hoàn trả học phí các học phần Tiếng Anh lớp CLC

Căn cứ theo Tờ trình ngày 26 tháng 04 năm 2017 về việc “Hoàn trả học phí các học phần Tiếng Anh lớp Chất lượng cao” đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Nay Phòng Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả học phí các học phần Tiếng Anh lớp Chất lượng cao như sau:

1. Khóa tuyển sinh năm 2013: các bạn sinh viên sẽ nhận lại học phí được hoàn trả tại Phòng Tài chính từ ngày 12/07/2017 đến 14/07/2017 (Khi đi nhớ mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc).

2. Khóa tuyển sinh năm 2014 trở về sau: số tiền học phí được hoàn trả sẽ được khấu trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 3 năm 2016-2017. (Nếu còn dư số tiền học phí sẽ chuyển tiếp vào học kỳ 1 năm 2017-2018)

 

Lưu ý: danh sách các học phần tiếng Anh và mức học phí được hoàn trả sẽ được gửi trực tiếp đến hệ thống Email của từng sinh viên viên có tên trong danh sách này.