Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo nộp chi phí cấp chứng chỉ GDTC&GDQP cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2014 PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v thu chi phí cấp chứng chỉ GDTC&GDQP

cho sinh viên Cao đẳng khóa TS2014

Căn cứ theo kế hoạch số 1427/KH-TĐT về việc “cấp chứng chỉ GDQC&GDQP cho sinh viên Cao đẳng khóa tuyển sinh 2014” đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp chi phí cấp chứng chỉ GDTC&GDQP như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các sinh viên bậc Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2014 đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC&GDQP.

2. Thời gian thu chi phí: từ ngày 25/08/2017 đến 29/08/2017

3. Mức chi phí: 15.000đ/chứng chỉ (Mười lăm ngàn đồng).

4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

·      Buổi sáng  : Từ 07H30 đến 11H30

·      Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00