Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo cập nhật thông tin sinh viên PDF. In Email
Chào các bạn sinh viên,

Năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên triển khai website nhập hồ sơ sinh viên khóa mới bậc đại học khóa 21, nhưng đến nay có nhiều bạn sinh viên vẫn chưa hoàn tất nhập hồ sơ sinh viên. Nay, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo sinh viên vui lòng truy cập vào website: http://student.tdt.edu.vn/  chọn mục “Thông tin sinh viên” và nhập đẩy đủ thông tin để  hoàn tất thủ tục nhập học.

Thời gian thực hiện:  từ 18/8 đến hết 31/08/2017.

Đề nghị tất cả sinh viên nhập hồ sơ sinh viên thật kỹ và chính xác vì dữ liệu hồ sơ này sẽ được sử dụng để in văn văn bằng tốt nghiệp, in các loại chứng chỉ. Nhà trường sẽ không cấp văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ khác với dữ liệu hồ sơ sinh viên đã khai. Nếu xảy ra sai sót, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lưu ý: riêng mục upload giấy khai sinh. Sinh viên có thể scan hoặc chụp hình (rõ ràng, đẹp, sạch: đảm bảo nhìn rõ thông tin bên trong) để upload lên hệ thống.

Trân trọng!