Thứ năm, 23 Tháng 11 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo nộp học phí tiếng Anh chương trình chất lượng cao, liên kết tuyển sinh năm 2017 PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí tiếng Anh chương trình chất lượng cao, liên kết

tuyển sinh năm 2017

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí tiếng Anh chương trình Chất lượng cao, liên kết tuyển sinh năm 2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp học phí tiếng Anh như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các sinh viên các lớp chương trình Chất lượng cao, liên kết tuyển sinh năm 2017 có đăng ký học chương trình tiếng Anh trong học kỳ 1/17-18

2. Thời gian thu chi phí: từ ngày 11/09/2017 đến 22/09/2017

3. Mức học phí: căn cứ theo Phụ lục 3 thông báo số 1168/TB-TĐT về “Học phí năm học 2017-2018 trình độ đại học chương trình Chất lượng cao tuyển sinh năm 2017”

Các bạn sinh viên đăng nhập vào “Cổng thông tin sinh viên” chọn mục “Học phí – Chi phí” chọn “Học kỳ 1/17-18” chọn “Chi phí khác” để kiểm tra số tiền học phí tiếng Anh mình phải nộp.

4. Địa điểm nộp: tại Phòng Tài chính (phòng A0007), cơ sở Tân Phong, Quận 7.

·      Buổi sáng  : Từ 07H30 đến 11H30

 

·      Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00