Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Kế hoạch tốt nghiệp PDF. In Email
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2017
1. Thông tin chi tiết và một số lưu ý về buổi lễ tốt nghiệp (file đính kèm)
2. Danh sách sinh viên làm lễ tốt nghiệp phân theo 2 đợt (file đính kèm)
Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 (buổi sáng) có mặt tại Văn Phòng Khoa B009 lúc 6h20 để nhận phiếu xướng tên.
Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 (buổi chiều) có mặt tại Văn Phòng Khoa B009 lúc 12h00 để nhận phiếu xướng tên.
3. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để rút sổ Đoàn.

***** Lưu ý: Sinh viên đọc kỹ thông tin trong 2 file đính kèm để thực hiện theo đúng kế hoạch.