Thứ hai, 19 Tháng 2 - 2018
English      Vietnamese
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp chính thức PDF. In Email

Kính mời các anh chị đã tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 vui lòng đến văn phòng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn B009 để nhận bằng tốt nghiệp trong giờ hành chính. 

Lưu ý: vui lòng mang theo biên lai thu tiền tốt nghiệp và chứng minh nhân dân khi liên hệ tại văn phòng Khoa KHXH&NV B009.